Mynd i mewn i'r Porth...
  Porth Gwybodaeth y Trydydd Sector

Croeso i'r rhyngwyneb Cymraeg y Porth Gwybodaeth y Trydydd Sector.


                

Maer Porth yn bodoli i helpu ei ddefnyddwyr i ddod o hyd i adnoddau gwybodaeth
presennol ar-lein.

Caiff cyhoeddiadau yn yr Iaith Gymraeg eu cynnwys pryd bynnag y byddant ar gael, ond
maer rhan fwyaf or catalog yn cynnwys gweithiau gan gyhoeddwyr ledled y DU (ac yn
rhyngwladol) syn cyhoeddi yn Saesneg yn unig.

Cliciwch "Rhowch y Porth" i ddechrau chwilio.


Welcome to the Welsh language interface of the Third Sector Knowledge Portal. The Portal is designed to help
users find existing online information resources. Welsh language publications are included wherever available,
but most works in the collection are from UK (and international) publishers, and only available in English.

Click here to switch to the Portal's English interface.